Moskiewskie stacje – nazewnictwo

8.08.2018 Jak powinny wyglądać nazwy stacji po polsku? Cóż, nie jest to aż tak oczywiste. Można je uznać za nazwy własne, których nie należy tłumaczyć i wystarczy jedynie zmiana liter na zrozumiałe dla odbiorcy. A co, jeśli mamy nazwę rodzaju „Plac Rewolucji”? Przetłumaczyć? Zostawić w oryginalnym „Płoszczad Riewolucii”? I nawet jeśli założyć, że będzie się tłumaczyć wszystkie nazwy stacji, trzeba robić to z głową.

Tłumacząc na język polski mapy z Uniwersum stosuję drugi sposób, tzn. tłumaczę co się da. Z kolei w oficjalnym przekładzie stosowana jest (a przynajmniej była; być może coś się zmieniło) hybryda obu metod, co, po chwili zastanowienia, pozwala znaleźć „błędy”, czyli „niedotłumaczone” nazwy, chociaż te aż się proszą, by użyć polskich słów, gdyż używają takich zwyczajnych nazw jak „lotnisko”, „dworzec rzeczny” czy „południowo-zachodnia”.

Tworząc to zestawienie, sprawdziłem pochodzenie każdej nazwy, dlatego przedstawiona poniżej wersja jest ostateczną (przynajmniej w moim wydaniu). Mam nadzieję, że rozwieję wszystkie wątpliwości odnośnie znaczenia „imion” stacji i nie pojawią się pytania „a czemu tu jest inaczej?”, „a czemu ta nazwa nie została przetłumaczona?” 🙂

Dodatkowo powiem, żeby się nie powtarzać później, że czasem tłumaczenie polega jedynie na dostosowaniu końcówki do polskiej ortografii, przykładowo „Ulica Podbielskiego” zamiast „Ulica Podbielskogo” czy „Aleksiejewska” zamiast „Aleksiejewskaja”.

Uwzględniam tylko stacje istniejące w świecie UM2033.

Nazwy moskiewskich stacji [KLIKNIJ]

Autor tekstu i tłumaczenia stacji: Leo0502
Redakcja całości: Antura

KOMENTARZE:

  1. Jeżeli chodzi o nazwy stacji od ulic, przyjęliśmy najlepszą dla stylu wariancję stąd:

    https://www.dagatlumaczy.pl/tlumaczenie-rosyjskich-adresow/

    „Adres osoby lub instytucji, jako informacja pełniąca funkcję komunikacyjną dla służb pocztowych, nie wymaga tłumaczenia jego poszczególnych elementów; elementy te mogą być tłumaczone jedynie wtedy, gdy wchodzą w skład całych zdań lub gdy stanowią element aktu stanu cywilnego.”

    Czyli znów – zachowujemy oryginalne brzmienie: „переулок” zapisujemy jako „pierieulok” / „pereulok”, a w tekście ciągłym możemy zamienić na „zaułek”.

    Generalnie: tłumaczymy nazwy stacji od ulic, skoro nie służy to celom pocztowym czy komunikacyjnym, a wpływa pozytywnie na styl (i treść), w jakim napisana jest książka.

Dodaj komentarz