Siergiej Antonow


Siergiej Walentynowicz Antonow urodził się 26 sierpnia 1968 roku w Bychowie na Białorusi. Całe dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Mohylewskim Instytucie Technologicznym (obecnie Państwowy Instytut Żywienia w Mohylewie). Na drugim roku został powołany do wojska. Służbę wojskową odbył w jednej z nowo budowanych dzielnic Moskwy, którą odtąd uznaje za „miasto swej młodości”. Powrócił na uczelnię, by ukończyć studia w 1992 roku.

Okres zakończenia nauki zbiegł się z czasem zastoju i regresu przemysłu spożywczego na Białorusi. Pracę znalazł w lokalnej gazecie, gdzie jedynym kryterium przyjęcia do pracy było posiadanie wyższego wykształcenia. Pierwsze artykuły opublikował właśnie w tej lokalnej gazecie, w której w latach 1992–2000 był redaktorem w dziale odpowiedzi na listy. W roku 2000 został korespondentem mińskiej gazety „Частный детектив” („Prywatny Detektyw”). Pierwsze opowiadania Antonowa opublikowało moskiewskie wydawnictwo „Amadeusz”. Dzięki nim został dostrzeżony przez redakcję AST, która rekomendowała go do udziału w projekcie Dmitrija Glukhovsky’ego „Uniwersum Metro 2033”, w którym został „autorem numer dwa” dzięki umiejętności tworzenia postapokaliptycznych opowiadań. Za swoich nauczycieli uznaje Nikołaja Gogola i Michaiła Bułhakowa. Jego największym hobby jest kolekcjonowanie książek.


UNIWERSUM METRO:

Autor wydanej w Polsce książki „Ciemne tunele”. W Rosji jeden z pierwszych autorów projektu. Do tej pory napisał i opublikował dwie trylogie.VK:

Sergey Antonov

KSIĄŻKI AUTORA: