Geneza mutantów

28.05.2018 Nanotechnologia

Wiele państw opracowało broń biologiczną, której głównym fundamentem była nanotechnologia (modyfikatory genetyczne). Specjalne wirusy były w stanie mutować faunę w niewyobrażalnie szybki sposób w ściśle określonym kierunku, by stworzyć śmiercionośne dla gatunku ludzkiego gatunku mutanty. Ostatecznym celem miała być likwidacja populacji wrogich państw.

Próbki wirusów były transportowane z moskiewskiego laboratorium nanotechnologii w kierunku nieokreślonego miejsca, gdy wybuchła wojna. Wirus został uwolniony, a bezpośrednią tego konsekwencją są liczne mutanty w Moskwie i całej Rosji, gdyż migrujące ptaki przeniosły go w dalsze rejony świata. Wiadomo także, że Italia została trafiona bronią biologiczną, która bezpośrednio mutowała DNA.

(Wyjście siłą, Korzenie niebios)

Wirusy, mutageny i promieniowanie

Jeszcze przed wojną normalne wirusy bardzo szybko przechodziły proces mutowania. Promieniowanie, które jest silnym mutagenem, pomnożyło naturalne tempo mutacji wielokrotnie. Wirus trafiał do genomu organizmu i duplikował się wraz z replikacją DNA. Ostatecznie część mutacji w wyniku ewolucji doprowadziła do stworzenia mutantów zdolnych żyć w powojennych warunkach, które z biegiem lat się rozmnożyły.

Przeróżne przedwojenne stworzone przez człowieka mutageny (od DDT po bardziej skomplikowane) pod wpływem radiacji doprowadziły do wielu udanych mutacji. Szczególnie wyjątkowe i niezwykłe mutanty powstały na granicy różnych obszarów skażenia.

Według jednego źródła większość udanych naturalnych mutacji spowodowanych działaniem promieniowania (i przeróżnych mutagenów) jest powiązana z mutacją delta, która daje stabilny obraz już w drugim pokoleniu. W którymś momencie program rozwoju zawodzi i żywe stworzenia zaczynają gromadzić cechy atawistyczne – zmutowane zwierzęta upodabniają się do swojego genetycznego poprzednika, na przykład: najpowszechniejsza mutacja ptaków, znana jako Demony, przyjmując cechy protoptaka, przypomina nam wyglądem pterodaktyla.

(Przejście, Achromatopsja, Znaki drogowe)

Nieudane eksperymenty

Rosjanie eksperymentowali z narkotykiem na bazie plastochinonu. Sam narkotyk zwiększał odporność na radiację, przytępiał emocje i czynił organizm bardziej przystosowanym do ciężkich warunków zewnętrznych. Po dłuższym dawkowaniu zmiany stawały się nieodwracalne, a człowiek doświadczał schizofrenii i halucynacji. Długoterminowo i pod dodatkowym wpływem promieniowania, które zniekształcało działanie narkotyku, ludzie zmieniali się w humanoidalne niebezpieczne mutanty.

Jedna grupa naukowców prowadziła powojenny projekt nad wirusem RNA, który miał uodpornić ludzkość na promieniowanie. Ostatecznie projekt wyrwał się spod kontroli, a wirus RNA pod wpływem wysokiej radiacji zmienił się i zaczął modyfikować kod genetyczny stworzenia, stając się jego integralną częścią. Zainfekowani ludzie zmienili się w humanoidalne mutanty. Istoty te są w stanie dalej zarażać wirusem.

Ponoć z jednego instytutu w trakcie wojny uciekły eksperymentalne psy, które posiadły wspólne zachowania obronne. Ich zbiorowe odruchy są silniejsze niż instynkt samozachowawczy: ostry dźwięk powoduje u nich wzrost apetytu i agresję, która nie ustaje, póki głód nie zostanie zaspokojony.

(Izolacja, Na skraju przepaści, Znaki drogowe)

Super-Żołnierze

Część naukowców ma teorię, że mutanty stojące na szczycie to specjalnie wyhodowani przez wojsko Super-Żołnierze, które uwolniły się podczas wojny i stały się niezależne. Jednym z przykładów mogą być Czarni: telepaci z naturalną odpornością na promieniowanie, którzy okazali się porażką, bo są pacyfistami, ostatecznie zostali zahibernowani w D-6. Innym: Ichtioidzi, humanoidalne stwory stworzone na bazie delfinów, także posiadające odporność na radiację, idealnie zaadaptowane do wodnego środowiska.

(Przejście, Metro: Last Light, Za horyzont)

Broń psioniczna

Znamy dwa organiczne projekty posiadające dużą moc psioniczną. Jednym z nich była Biomasa, zrzucona w trakcie wojny na Kreml i rezydująca w podziemiach Metro-2, wabiąca i pochłaniająca okolicznych mieszkańców. Innym Startowy Jeden, który opanowywał umysły żywych istot, tworząc z nich potencjalną armię do użycia. Miał on też wpływ na funkcjonowanie okolicznych niezależnych mutantów, które wytworzyły wspólny umysł (tzw. „jednomyślność”) i żyły w całkowitej jedności: miejscowe ptaki, szczury i gąsienice.

(Metro 2033, Człowiek obiecany)

Ludzie-mutanci

W wielu miejscach na świecie poddane promieniowaniu wspólnoty ludzkie zaczęły powoli mutować, każda jednostka przechodząc proces w niezależny sposób. Nie zyskali oni odporności na radiacje, charakteryzują się wysoką śmiertelnością i zachorowaniem na raka. Dopiero ich nieliczna młodzież odznacza się naturalną odpornością na promieniowanie.

Jedynym wyjątkiem była grupa ludzi, która przed wojną została zaszczepiona nowatorskim lekiem na AIDS. Część z nich, która przeżyła pierwsze miesiące na powierzchni, uzyskała całkowitą odporność na promieniowanie i jego wpływ.

Znana jest społeczność pijąca wodę z rzeki, która w trakcie wojny została skażona bronią chemiczną. Większość z nich umarła, a ci, którzy przeżyli przestali przypominać ludzi. Mimo bycia wątłymi i fizycznie słabymi istotami, udało im wejść w symbiozę z okolicznymi lekko zmutowanymi psami.

(Ciemne tunele, Świadek, Prawo do zemsty)

Wątpliwe teorie:
-Mutanty to zwierzęta z innych planet.
-Mutanty to naturalny proces przyrody, który ma ostatecznie doprowadzić do restartu ewolucji z istotami mniej zaawansowanymi od ludzi.

KOMENTARZE:

Dodaj komentarz